Online Profile for ksandramoya
Chat with ksandramoya

Send $1 to ksandramoya

I am 24 years old.

I Speak: English,Spanish

I Am From: Colombia


NEXT SCHEDULED SHOW (GMT -11):